Energy Logserver major release 7.x

Energy Logserver major release 7.x

Najnowsza wersja Energy Logserver jest już dostępna. Najważniejszą zmianą jest fakt, że od tego momentu Energy Logserver jest oparty na wersji 7.3.2 Elasticsearch i Kibana.

Dodaliśmy również nowy moduł - XLSX Import, który pozwala importować bezpośrednio z GUI Energy Logserver dowolny plik w formacie csv lub xlsx z danymi. Dodatkowe opcje obejmują tworzenie nowego indeksu z niestandardowym mapowaniem na podstawie danych w pliku.

Domyślnie dodaliśmy również kuratora do pakietu instalacyjnego, celem zarządzania indeksami, a także niestandardowe ikony modułów.

Czytaj więcej w dzienniku zmian poniżej lub na:
https://energy-log-server-7x.readthedocs.io/en/latest/CHANGELOG.html

  • migrated features from branch 6 [ latest:6.1.8 ]
  • XLSX import [kibana]
  • curator added to /usr/share/kibana/curator
  • node_modules updated! [kibana]
  • elasticsearch upgraded to 7.3.2
  • kibana upgraded to 7.3.2
  • dedicated icons for all kibana modules
  • eui as default framework for login,raports
  • bugfix: alerts type description fix