AWS Billing and Inventory

Energy Logserver posiada dedykowany moduł monitorowania AWS, który pozwala zobaczyć twoją chmurę na podstawie dashboardu, który możesz zaprojektować. Overview, EC2, RDS, AMI, S3, IAM, Security, Gateway a nawet Billing. Wszystko to jest dostępne w Energy Logserver z modułem AWS.

Integracja odbywa się za pomocą interfejsu API AWS, który wydaje zestawy metryk jako oddzielne „namespace”. W ramach integracji Energy Logserver:

• zarządza wymaganymi namespace
• zarządza dostępem do AWS API na odpowiednich użytkownikach / kluczach
• zarządza harmonogramem pobierania metryk
• i więcej

Dzięki temu modułowi masz pełny i jasny wgląd w to, jak budowane jest środowisko chmurowe, jakie operacje są wykonywane i  jak są efektywne. Ale co najważniejsze - jaki jest dokładny koszt każdej operacji. Przetworzone dane w chmurze są gotowe do tworzenia niestandardowych raportów, automatycznych zadań alarmowych, wizualizacji i innych, które można z łatwością tworzyć w dowolnym momencie.