Wykrywanie i alertowanie logowań po godzinch pracy

Jest to jeden z najczęstszych alertów i można go łatwo stworzyć z pomocą Energy Logserver. Co więcej - taki alert jest już zdefiniowany i domyślnie umieszczany w paczce instalacyjnej systemu Energy Logserver. W przypadku użytkowników systemu Windows wykrywamy logowania w nocy.

W niektórych wdrożeniach, alert ten został zmodyfikowany dla użytkowników systemu Linux lub użytkowników usług dedykowanych, które nie są związane z określonym systemem operacyjnym.
Taka konfiguracja reguł nie może być prostsza:

Co więcej, do każdego alertu możemy dodać opcję kalendarza, więc taki alert będzie wyzwalany na podstawie formatu crontab, na przykład:

calendar:
  schedule: "* 0-8,16-23 * * mon-fri"