Training

Energy Logserver User

 • Wprowadzenie do GUI oraz Konfiguracja podstawowa
 • Budowanie zapytań
 • Tworzenie wizualizacji
 • Budowanie dashbaordów
 • Tworzenie alertów i reguł korelacyjnych
 • Tworzenie i zarządzanie incydentem
 • Tworzenie raportów

Energy Logserver Administrator

 • Konfiguracja i uruchomienie środowiska
 • Zarządzanie użytkownikami
 • Konfiguracja i zarządzanie klastrem
 • Tworzenie i zarządzanie indeksami danych
 • Przyjmowanie danych
 • Konfiguracja input/filter/output
 • Konfiguracja i zarządzanie agentami
 • Tworzenie zapytań
 • Mapping/Types/Templates
 • Tworzenie alertów i reguł korelacyjnych
 • Tworzenie i zarządzanie incydentem
 • Tworzenie raportów