On-Premise

Licencjonowanie Energy Logserver oparte jest o liczbę Węzłów Danych

Elasticsearch Data node, czyli komponentów systemu odpowiedzialnych za przechowywanie danych. Takie podejście umożliwia odpowiednie dopasowanie wydajności systemu do wymagań Klienta przy zachowaniu optymalnego budżetu.

Licencje systemu są oferowane w ramach licencji wieczystej z odnawianym co roku supportem.

W celu uzyskania wstępnej wyceny systemu prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży lub uzupełnienie poniższego formularza kontaktowego.

  • ENERGYLOGSERVER
  • Search
  • ELK Authorization
  • Visualize
  • Report
  • Alert
  • ELK data export
  • Internal audit
  • Object permission
  • Moduł Intelligence