Object permission

Energy Logserver posiada funkcję zarządzania obiektami. Dzięki temu istnieje możliwość ograniczenia dostępu danym użytkownikom do obiektów w systemie, czyli zapisanych zapytań, wizualizacji, dashboardów i wzorców indexów.

Nawet przy bardzo rozbudowanym systemie z wieloma użytkownikami - mechanizm ten pozwala zapewnia bezpieczeństwo danych, łatwość zarządzania, indywidualne konfiguracje i centralizacje obiektów.

Co najważniejsze, użytkownicy wciąż mogą w pełni korzystać z potencjału systemu, czyli mogą sami tworzyć wizualizacje, dashboardy czy przeglądać dane. Jest to kluczowe, zwłaszcza w pracy z działem biznesowym lub analityczny, które zazwyczaj dedykowanych indexów do pracy.

Oczywiście, Energy Logserver domyślnie posiada autoryzację i wbudowany system zarządzania rolami i użytkownikami. Istnieje możliwość integracji z systemami takimi jak AD czy LDAP.

Na zaprezentowanym materiale wideo pokazany jest pełny proces tworzenia roli, użytkownika i nadawanych uprawnień do wzorca indexu, wizualizacji i dashboardu. Dzięki czytelnemu i łatwemu w obsłudze interfejsowi cały proces trwa zaledwie kilka minut.