Alert

Energy Logserver pozwala użytkownikowi tworzyć alerty. Oznacza to, że w system w sposób automatyczny monitoruje i reaguje na napływające dane.

W module Alert użytkownik definiuje dane, które chce przeszukiwać, a następnie określa warunki, np. logowanie po godzinach pracy. Jeśli te warunki zostaną spełnione, wówczas wywołanie zostanie alert, który może powiadomić użytkownika lub uruchomić skrypt.

Nasz rozbudowany moduł alertowy pozwala pracować na dowolnych danych w systemie, jednocześnie będąc w pełni kompatybilny ze wszystkimi innymi modułami Energy Logserver.

 • Any – detekcja dowolnej treści w logach.
 • Blacklist – detekcja wystąpienia treści z predefiniowanej listy.
 • Whiltelist – detekcja braku spodziewanej treści w dokumencie.
 • Change – detekcja zmiany wartości w polu.
 • Frequency – detekcja zdarzeń występujących z daną częstotliwością.
 • Spike – detekcja nagłego przyrostu danych.
 • Flatline – detekcja spadku ilości danych poniżej określonego progu.
 • New Term – detekcja nowej wartości pola w danym okresie.
 • Cardinality – detekcja liczby unikalnych wystąpień treści dla wskazanego pola.
 • Metric aggregation – detekcja przekroczenia wyliczonych wartości.
 • Percentage match – detekcja naruszenia progu procentowego dla wskazanego pola.
 • Unique Long Term - detekcja powtarzających się wartości w danym okresie.
 • Find Match - detekcja zgodnych wartości w różnych dokumentach.
 • Difference - detekcja różnic kalkulacyjnych dla dwóch okresów.
 • Consecutive Growth - detekcja konsekwentego wzrostu dla danej wartości.